REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikatë për Vendqëndrim

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Të mirëmbahet regjistri i vendqendrimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj vendqendrimin e tij/saj.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë të Vendqëndrimit

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pasaportën (për shtetas të huaj) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa3Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion