REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certificate of stay site

Directorate for General Administration

Qëllimi: Maintain the register of stay site, and enable citizens to prove their stay site.

Përshkrimi: The applicant files a request to the civil registry, and if everything is in order, the Certificate of Residence is issued.

Baza ligjore

 • LAW NO. 02 /L-121 ON DWELLING AND EMPLACEMENT
 • Administrative Instruction No. 19/2000 - MIA on procedures for notifying a new or changed address or place of residence Article 5, 1.3
 • Statute of the Municipality of Gjilan Article 38, 2, 2.2

Vlefshmëria e procedurës administrative: unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Date of Birth
 • Marital Status
 • Place of birth
 • Information on parents
 • Type of requested document

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Passport (for non residents) (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax3Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion