REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Vërtetim (pas zjarrit të shkaktuar)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Qëllimi: Dëshmi për Personat Fizik dhe Juridik, për kohën se kur dhe ku ka ndodhur zjarri, dhe demet e shkaktuara me ate rast.

Përshkrimi: Pala bën kërkesë në DMSH dhe kërkon nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit që të vertetojmë se ka ndodh një zjarr me anë të vertetimit me shkrim.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri i protokolit
 • Data e aplikimit
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa
 • Lloji I kerkeses
 • Informata per Biznesin (kur kerkesa parashtrohet nga personi Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kerkesa me shkrim (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion