REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Deklarata me dy deshmitarë për regjistrim të mëvonshem të lindjës

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe ofrimi i mundësis qytetarëve për të regjistruar lindjën e mëvonëshme.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nëse personi në fjalë nuk i është i regjistruar në regjistër atëhere kjo i mundësohet me 2 dëshmitar të bëhët regjisitrimi i mëvonshëm i lindjës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: afat të pakufizuar vlefshmërie

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Vërtetimi nga Institucioni Shendetsor se personi nuk ka lindë aty. (Origjinal)
  • Certifikata e Lindjës për Nënën (Kopje)
  • Vërtetimi që nuk është i regjistruar ne gjendjën civile (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion