REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Statement by two witnesses for late registration of birth

Directorate for General Administration

Qëllimi: Maintain the civil registry in order and provide the opportunity to citizens for late registration of births.

Përshkrimi: The applicant files a request to the civil registry office, and if the person in question is not registered in the registry, the registration as late birth shall be provided upon statement by 2 witnesses.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Personal No.
  • Date of Birth
  • Marital Status
  • Place of birth
  • Information on parents
  • Type of requested document

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • A certificate from Health institution, confiriming the person was not born there. (Original)
  • Mother's birth certificate (Copy)
  • Evidence that a person is not registered to the civil status office (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax2 EUR Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion