REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Uverenje o prebivalištu

Direkcija za opštu upravu

Qëllimi: Održavanje registra prebivališta i omogucavanje gradanima da dokažu mesto svog prebivališta.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se uverenje o prebivalištu.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: važi neograniceno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ugovor o zakupu (stranka nema imovinu na svoje ime) (Overena kopija)
 • Dokaz o novom mestu prebivališta (Overena kopija)
 • Pisana saglasnost vlasnika/suvlasnika stana (Overena kopija)
 • Faktura za porez na imovinu (kako bi se potvrdila tacna adresa stanovanja) (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez2 EUR Plata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion