REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Vertetimi i identitetit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Paijsja e qytetarëve sipas kërkesës së tyre me Vertetim Identiteti

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull paijiset me Vertetim që është i njejti person

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Adresa e banimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • Lloji i Kërkesës
  • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Dy dokumente të ndryshme të cilat janë në kundërshtim njeri me tjetrin e që kanë ndonjë element që tregojnë se behët fjalë për të njejtin përson (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion