REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Authentication of identity

Directorate for General Administration

Qëllimi: Issuing Authentications of identity to citizens upon their request

Përshkrimi: The applicant files a request to the civil registry, and if everything is in order, the Authentication is issued.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Personal No.
  • Address of residence
  • Protocol No.
  • Date of application
  • Telephone No.
  • Type of Request
  • Information on the Businesses organization (if the request is submitted by legal persons)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Two different documents in conflict to each other, having any component indicating that it is about same person (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion