REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Deklaratë e bashkësisë familjare

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë mbi gjendjën familjare, cila e dëshmon numrin anetareve te familjes.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë mbi gjendjën familjare.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (për cdo anëtar të Familjës) (Kopje)
  • Certifikata e Lindjës (për cdo anëtar të Familjës) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion