REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Izjava o domacinstvu

Direkcija za opštu upravu

Qëllimi: Vodenje maticnog ureda i izdavanje uverenja gradanima clanovima domacinstva koji pokazuju broj clanova domacinstva.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se uverenje o broju clanova domacinstva.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 meseci

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Datum rodenja
  • Bracno stanje
  • Mesto rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Tip traženog dokumenta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (za svakog clana porodice) (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (za svakog clana porodice) (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez2 EUR Plata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion