REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Gjendja e Statusit Martesor

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë e cila e dëshmon statusin Martesor të ti ose saj

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë të gjendjes Martesore

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Certifikata e Lindjës (Kopje)
 • Dy Dëshmitar (Origjinal)
 • Në rastet kur pala ka lindur në Kosovë dhe që jeton jashtë Kosovës, kërkohet dëshmi mbi gjendjën e kapacitetit martesor në shtetin ku ai/ajo jeton përkohesishte. (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa3 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion