REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Marital Status Certificate

Directorate for General Administration

Qëllimi: Keeping the Civil Registry in order and issuing certificates to citizens that prove the marital status of the holder.

Përshkrimi: The applicant files a request to the civil registry, and if everything is in order, the marital status certificate is issued.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • Personal No.
 • Date of Birth
 • Marital Status
 • Place of birth
 • Information on parents
 • Type of requested document

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID card (Copy)
 • Birth Certificate (Copy)
 • Two witnesses (Original)
 • In a situation where the party was born in Kosovo and lives abroad, a proof on marital statues in the country where he/she lives temporarily is required. (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax3 EUR Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion