REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Martesës

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Martesës dhe për të dëshmuar se personi është i martuar.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese pala është nëse pala gjendet në listën amzë të të Martuarve dhe gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë të Martesës

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar
  • Data e sakt për lidhjën e Martesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (njëri bashkëshort) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1.00 Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion