REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Marriage Certificate

Directorate for General Administration

Qëllimi: Keeping the Civil Registry in order and issuing marriage certificates to citizens that prove the holder is married.

Përshkrimi: The applicant files a request to the civil registry, and if the applicant is registered in the ledger of marriages and everything is in order, the marriage certificate is issued.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Personal No.
  • Date of Birth
  • Marital Status
  • Place of birth
  • Information on parents
  • Type of requested document
  • The exact date of marriage

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (one of the spouses) (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax1Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion