REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Potvrda placanja poreza na imovinu

Direkcija za budžet i finansije

Qëllimi: Neophodan je dokaz o placenom porezu na imovinu za izdavanje raznih dokumenata.

Përshkrimi: Podnosilac prijave zahteva licno od Sektora za porez na imovinu/DAF i potvrdu placanja ili neplacanja poreza na imovinu. Potvrda se izdaje na licu mesta.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Nema granice

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Adresa

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion