REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Property Tax Payment Confirmation

Directorate for Budget and Finance

Qëllimi: Evidence that the property tax has been paid by the citizen is required to issue various documents.

Përshkrimi: The applicant requests in person from the Property Tax Sector/ DAF and the confirmation of payment or non-payment of the property tax. The confirmation is issued on the spot.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion