REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Changes of director of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Përshkrimi: The request for change of director of General Partnership is done by filling the A9 standard form used by the Municipal Center for Business Registration - MCBR, which is done within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No limit

Informatat e kërkuara

  • Form A9 Name of business organization
  • Applicant
  • Signature
  • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID cards (Copy)
  • Change of director/agent decision (Original)
  • Statute Annex (Original)
  • Form A9 (Original)
  • Payment receipt (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment5Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion