REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

The request for consent for the fulfillment of the minimum technical conditions for business premises, the buildings sales and other services

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: The purpose of this administrative procedure consists in providing conditions for conducting business activities.

Përshkrimi: The party submist request for a consent for fulfillment of the minimum technical conditions for business premises, facilities, sales and other services, the Directorate of economic development. If the request meets the conditions set then taken the decision to consent.

Baza ligjore

  • Regulations for taxes, municipal fees and fines

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 years

Informatat e kërkuara

  • Name, surname and address of applicant
  • Information on the type of bussines activity
  • Telephone number and email address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplication form (Original)
  • Business Registration Certificate (Copy)
  • ID Card of responsible person (Copy)
  • Certificate of ownership of the object (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaxFor business premises up to 50 m2 - 30 Euro For business premises of 51m2-100m2 - 50 Euro For business premises on 101m2-200 m2 - 100 Euro For business premises m2-500m2 201 - 150 Euros For business premises of 501m2-1000m2 - 300 Eu For business premises over 1000m2 - 500 Euro

Formulari nuk është në dispozicion