REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

The request for legalization

Directorate for Urbanism and Protection of Environment

Qëllimi: The purpose of this procedure is the legalization of illegal buildings.

Përshkrimi: Natural and legal persons apply for legalization of buildings at the Centre for citizen services. Legalization Sector reviews the request and within 30 days issues a decision on the building permit legalization.

Baza ligjore

  • Law no. 04 / L-188 for treatment of illegal constructions

Vlefshmëria e procedurës administrative: permanent

Informatat e kërkuara

  • Information about the cadastral parcel
  • Name and surname of aplicant
  • Type of construction

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Possession sheet (Copy)
  • ID Card (Copy)
  • Construction project (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax100 Euro

Formulari nuk është në dispozicion