REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqim për udhëtim jashtë vendit për fëmijë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Shërben për plotësimin e nevojave personale, në rast të udhëtimit.

Përshkrimi: Qytetari (prindi apo kujdestari) paraqet kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e dokumentit të udhëtimit të fëmijeve. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtarët përgjegjës dhe nëse plotësohen kushtet e parapara me ligj vendos për dhënien e pelqimit për udhëtimin e fëmijës.

Baza ligjore

  • Rregullora per taksa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri dhe mbiemri i femijes

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 dite

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formulari për aplikim (Origjinal)
  • Leternjoftimi i prinderve (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5 Euro

Formulari nuk është në dispozicion