REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Konstatime të ndryshme zyrtare

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Përshkrimi: Palët në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) aplikojnë për vertetime të ndryshme të cilat ndërlidhen me çështjet e dokumenteve zyrtare. Kërkesat shqyrtohen në drejtorinë e Administratës së Përgjithshme dhe mbrenda ditës përfundohet si procedurë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 Vit

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa me informatat të cilat kerkohen (Origjinal)
  • Leternjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5 Euro

Formulari nuk është në dispozicion