REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Various official findings

Directorate for General Administration

Qëllimi: The aim of the procedure is to ensure the fulfillment of the needs that citizens might have.

Përshkrimi: Parties apply to the Center for Citizen Service (CCS) for different certificates which relate to matters of official documents. Applications will be reviewed in the Department of General Administration and completed within the day as the procedure.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 day

Dokumentacioni i kërkuar

  • Request with the information required (Original)
  • ID Card (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax5 Euro

Formulari nuk është në dispozicion