REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqimi për martesë para moshës madhore

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Përmbushja e disa kritereve për martesën e personave të cilët nuk kanë mbushur moshën 18 vjec.

Përshkrimi: Pala përmes prindërit apo kujdestarit paraqet kërkesën për lidhjen e martesës para moshës madhore pranë Qendrës për Punë Sociale. Para se të marrë vendimin do të dëgjojë të miturin dhe prindërit si dhe njëherit do shqyrtoj të gjitha faktet relevante. Nëse organi kompetent konsideron se janë plotësuar kushtet e parapara atëher lëshon pëlqimin për lidhjen e martesës para moshës madhore.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: e përhershme

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formulari për aplikim (Origjinal)
  • Leternjoftimi i prinderve (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa5 Euro

Formulari nuk është në dispozicion