REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Subsequent application for registration of children

Directorate for General Administration

Qëllimi: Birth registration in the register of births Identification

Përshkrimi: Party (citizen) submits a request to the Civil Registry Office to make late registration of birth when births recorded later for various reasons (i.e. births outside health institutions or those made abroad).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Unlimited validity

Informatat e kërkuara

  • Name and surname
  • Date of application and place

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 day

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card of both parents (Copy)
  • Hospital certificate attesting that the child is not born in hospital (Original)
  • Two witness statements attesting circumstances of that person''s birth (Original)
  • Marriage certificate of parents (if child is born outside marriage, both parents should be present) (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax5 Euro

Formulari nuk është në dispozicion