REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqimi për dokumente të udhëtimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në rast të udhëtimit.

Përshkrimi: Qytetari bënë kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një pëlqimi për dokument udhëtimi. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vërtetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën për vërtetime dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin.

Baza ligjore

  • Rregullora per taksa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Nuk ka formulare

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Leternjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa3 Euro

Formulari nuk është në dispozicion