REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Promena/dodavanje kapitala inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Qëllimi: Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Përshkrimi: Zahtev za promenu/dodavanje kapitala inostranog preduzeca se obavlja tako što se podnese standardni A6 formular koji izdaje opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP, što se obavlja u roku od 3 dana.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: NEMA

Informatat e kërkuara

 • Formular A6 Osnivacki kapital
 • Izmenjeni kapital
 • Vlasnici preduzeca
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Pasoši (Overena kopija)
 • Odluka o promeni / dodavanju kapitala (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Formular A6 (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata20Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion