REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Addition of Foreign Business Organization activity

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Registration of new activities and update of the business organization list.

Përshkrimi: The request for addition of Foreign Business Organization activity is done by filling the A7 standard form used by the Municipal Center for Business Registration - MCBR, which is done within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Form A7 Name of business organization
  • Information on the applicant
  • Business activities (primary, secondary and other activities, the activity code and description)
  • Signature and the date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Form A7 (Original)
  • Payment receipt (Original)
  • Business Certificate (Original)
  • Decision to add activities (Original)
  • Statute Annex (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion