REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Adding activity to Limited Liability Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Registration of new activities and update of the business organization list.

Përshkrimi: The request for addition of Limited Liability Company activity is done by filling the A7 standard form used by the Municipal Center for Business Registration - MCBR, which is done within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: NULL

Informatat e kërkuara

  • Form A7 Name of business organization
  • Information on the applicant
  • Business activities (primary, secondary and other activities, the activity code and description)
  • Signature and the date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Form A7 (Original)
  • Payment receipt (Original)
  • Business Certificate (Original)
  • Decision to add activities (Original)
  • Statute Annex (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment in cash

Formulari nuk është në dispozicion