REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Lindjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi: Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjës, si dhe për rregullimin e dokumenteve të identifikimit dhe të udhëtimit.

Përshkrimi: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese pala gjendet në Listën Amzë të të lindurve dhe gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë të Lindjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: afat të pakufizuar vlefshmërie

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (në rastet kur në sistem qytetari nuk ka numër personal) (Kopje)
  • Certifikata e vjetër e lindjes-fotokopje (rastet e lindjeve para 1981) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion