REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Addition of Individual Business activity

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of new activities and update of the business organization list.

Regjistrim i Biznesit Individual B.I

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Regjistrimi i biznesit individual. Mbjatja dhe përditësimi i listës së bizneseve.

Registration of a Limited Liability Company LLC

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of a Limited Liability Company LLC; Keeping and updating the business organization list.

Registration of Joint Stock Companies JSC

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of Joint Stock Company, keeping and updating the business organization list.

Registration of General Partnership GP

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of General Partnership, keeping and updating the business organization list.

Registration of Limited Partnership L.P.

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

This administrative procedure serves to register Limited Partnership, maintain and update business organization list.

Registration of Foreign Business Organization (Kosovo Branch)

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

This administrative procedure serves to register Foreign Companies, maintain and update business organization list.

Change of name of Individual Business

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of name of the individual business, as well as upkeep and update of the business organization list.

Change of name of a Limited Liability Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of name of the Limited Liability Company, as well as upkeep an update of the business organization list.

Change of name of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of name of the Joint Stock Company, as well as upkeep an update of the business organization list.

Change of name of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of name of the General Partnership, as well as upkeep an update of the business organization list.

Change of name of Limited Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of name of the Limited Partnership, as well as upkeep an update of the business organization list.

Change of name of Foreign Business Organization (Kosovo Branch)

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of name of the Foreign Business Organization, as well as upkeep an update of the business organization list.

Change of address of Individual Business

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of address of Individual Business, update of business organization list.

Change of address of Limited Liability Company LLC

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of address of Limited Liability Company LLC and update of the business organization list.

Change of address of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of address of Joint Stock Company and update of the business organization list.

Changes of address of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of address of General Partnership and update of the business organization list.

Change of address of Limited Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of address of Limited Partnership and update of the business organization list.

Change of address of Foreign Business Organization

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Change of name of the Foreign Business Organization an update of the business organization list.

Addition of General Partnership activity

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of new activities and update of the business organization list.

Adding activity to Limited Liability Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of new activities and update of the business organization list.

Addition of activity of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of new activities and update of the business organization list.

Addition of activity of Limited Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of new activities and update of the business organization list.

Change of employees of Individual Business

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Changes of employees of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of employees of Limited Liability Company LLC

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of employees of Foreign Business Organization

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of employees of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of employees of Limited Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Changes/addition to General Partnership Capital

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change/addition to Limited Liability Company Capital

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change/addition to Foreign Business Organization Capital

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change/addition to Joint Stock Company Capital

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change/addition to Limited Partnership Capital

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Changes of director of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of director of Limited Liability Company LLC

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of director of Foreign Business Organization

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of director of Limited Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of director of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of agent of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of agent of Limited Liability Company LLC

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of agent of Foreign Business Organization

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of agent of Limited Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of agent of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of shareholders of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of shareholders of Limited Liability Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of shareholders of Foreign Business Organization

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Change of shareholders of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Registration of internal changes in the business organization and update of the business organization list.

Termination of business of Individual Business

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Delete business from Business Registration and updating the business organization list.

Termination of business of Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Delete business from Business Registration and updating the business organization list.

Termination of business of Limited Liability Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Delete business from Business Registration and updating the business organization list.

Termination of business of Foreign Business Organization

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Delete business from Business Registration and updating the business organization list.

Termination of business of Joint Stock Company

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Delete business from Business Registration and updating the business organization list.

Termination of business of Limited Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Delete business from Business Registration and updating the business organization list.