REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Pëlqimi për martesë para moshës madhore

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Përmbushja e disa kritereve për martesën e personave të cilët nuk kanë mbushur moshën 18 vjec.

Kerkesë për lidhjën e Martesës (Procedura-ceremonia e kurorëzimit)

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve LAM dhe njohja zyrtarisht e familjes

Kerkesë për kujdestari të përkohëshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Kujdestaria është formë e perkoheshme e mbrojtjes sociale per femijet jetim te braktisur dhe pa perpujdesje prindore..