REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Request for extraordinary measures

Directorate for Health and Social Welfare

Momentary assistance from the DSW in special cases of different disasters for families in need.