REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Request for loss of citizenship

Directorate for General Administration

Enable Kosovo citizens to lose Kosovo's citizenship and enable them to obtain the citizenship of another country.

Citizenship Certificate

Directorate for General Administration

allow Kosovo citizens to demonstrate their citizenship abroad.