REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Naknadna prijava za upis dece

Direkcija za opštu upravu

Upis u maticnu knjigu rodenih Identifikacija rodenja

Razni zvanicni nalaz

Direkcija za opštu upravu

Cilj postupka je da se osigura ispunjavanje potreba koje mogu biti gradani .

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda kako bi se izdavali izvodi iz maticne knjige rodenih i regulisanje identifikacije i putnih dokumenata.

Uverenje o bracnon stanju

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda i izdavanje uverenja gradanima koji pokazuju da je bracni status osobe o kojoj se radi.

Izvod iz maticne knjige umrlih

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticne knjige umrlih i izdavanje izvoda iz maticne knjige umrlih clanovima porodice osobe koje je vec upisano u maticnu knjigu umrlih.

Izjava dva svedoka za naknadno registrovanje rodenja

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda kako bi se omogucilo gradanima da naknadno registruju rodenja.

Naknadno registrovanje rodenja

Direkcija za opštu upravu

Vodenje registra maticne knjige rodenih - RMKR

Naknadno registrovanje smrti

Direkcija za opštu upravu

Vodenje registra maticne knjige umrlih - RMKU

Vencani list

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda i izdavanje vencanih listova gradanima koji pokazuju da je imalac vencan.

Izjava o domacinstvu

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda i izdavanje uverenja gradanima clanovima domacinstva koji pokazuju broj clanova domacinstva.