REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikatë për Vendqëndrim

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet regjistri i vendqendrimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj vendqendrimin e tij/saj.

Kërkesa për Clajmërim të Vendbanimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet regjistri i vendbanimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj c'lajmerimin dhe lajmërimin e vendbanimit të ri.

Certifikate vendbanimi

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet regjistri i vendbanimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj vendbanimin e tij/saj.