REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Pranimi teknik i lokalit (kushtet teknike)

Drejtoria e Inspeksionit

Pranimi i lokalit afarist, dhe plotësimi i kushteve minimale teknike.