REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: kupoprodajni ugovor

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i registrovanje u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za registrovanje podnosi na osnovu pravnog ...

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: ugovor o poklonu

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i registrovanje u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za registrovanje podnosi na osnovu pravnog ...

Registrovanje nepokretne imovine u registru nepokretnosti nakon fizicke podele zajednickog pravnog osnova pod odlukom o fizickoj podeli nekretnine.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i registrovanje u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za registrovanje podnosi na osnovu pravnog ...

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti pod pravnim dokumentom - ugovor o doživotnom stanovanju.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj postupka je da se obezbedi ispunjenje pravnih zahteva za registrovanje imovine u Registru za nepokretnosti u ime novog vlasnika (tj. hranioca porodice), ali se ovo pravo stice tek nakon stvaranja...

Registrovanje nepokretne imovine u registru nepokretnosti na osnovu pravnog dokumenta - sporazum o razmeni nekretnina

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj ovog postupka je da putem administrativnog akta osigura ispunjenje pravnih obaveza za registrovanje razmene imovine u ime novih vlasnika i njihovo obaveštavanje kada se podnese prijava za registr...

Registrovanje prava na korišcenje/stanovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti pod pravnim dokumentom - ugovor o privatizaciji koji izdaje Kosovska agencija za privatizaciju

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj postupka je da osigura ispunjavanje pravnih zahteva za registrovanje prava na korišcenje / stanovanje u ime korisnika ovog prava na 99 godina, pocevši od datuma stupanja na snagu UNMIK propisa br...

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: Pravno poravnanje - sudenje pomirenja

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj postupka je prenošenje vlasništva sa prethodnog vlasnika, prisvajaca i registrovanje imovine na ime novog vlasnika - korisnika imovine u slucajevima da se zahtev za registraciju podnosi na osnovu...

Odjava prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Svrha odjave prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok) je stavljanje imovine na ponovno korišcenje.

Otkazivanje hipoteke iz Registra nepokretnosti

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Otkazivanje hipoteke iz Registra nepokretnosti, oslobadajuci imovinu.

Ponuda/predlog koji nudi vlasnik imovine za prodaju zemlje opštini

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Daje opštini pravo prvog odbijanja dozvolu za gradevinsko zemljište za razlicita lica.

Zahtev za otkazivanje-brisanje uništenog objekta iz geografskih i tekstualnih podataka u Registru nepokretnosti.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Otkazivanje objekta u Registra nepokretnosti i izdavanje dokumenta podnosiocu prijave kojim se potvrduje otkazivanje/brisanje objekta.

Zahtev za postupak konstatovanja uzurpiranja državne imovine - sada opštinske imovine

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Provera i konstatovanje da li postoji uzurpiranje zemljišta u državnom vlasništvu - sada u opštinskom vlasništvu ili ne. Ako se radi o okupiranju, onda ce biti preduzete adekvatne pravne mere za vraca...

Zahtev za kopije plana

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Davanje kopije plana podnosiocu prijave za licnu upotrebu.

Zahtev za izdavanje uverenja o vlasništvu nekretnine (uverenje za katastarske jedinice ili uverenje lica)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Izdavanje uverenja o imovini licu koje je vlasnik nekretnine (uverenje o katastarskoj jedinici i uverenje lica)

Zahtev za razlicite potvrde

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj postupka je da se obezbedi obavljanje usluga za gradane.

Zahtev za realnu procenu vrednosti imovine u ostavinskoj raspravi

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Izdavanje administrativnog dokumenta podnosiocu prijave kojim se navodi procena koja je sprovedena u slucajevima ostavinske rasprave

Registrovanje hipoteke iz Registra nepokretnosti

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Registrovanje hipoteke u Registru nepokretnosti pri RN kako bi se obavestile i zaštitile trece strane.

Registrovanje taksi - mere naloga za Registar nepokretnosti

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Za registrovanje taksi - zabrana Registra nepokretnosti i obaveštavanje trecih strana.

Registrovanje katastarskih linija razdvajanja (odredivanje linija razdvajanja parcela)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Za registrovanje pri Registru nepokretnosti katastarskih linija razdvajanja koje su postavljene ili konstatovane nakon merenja susednih katastarskih jedinica.

Zahtev za promenu useva

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj je ispunjavanje potreba vlasnika poljoprivrednog zemljišta - promena useva parcele.