REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Property Tax Payment Confirmation

Directorate for Budget and Finance

Evidence that the property tax has been paid by the citizen is required to issue various documents.