REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Shtimi i aktivitetit për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i aktivitetve të reja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Regjistrim i Biznesit Individual B.I

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Regjistrimi i biznesit individual. Mbjatja dhe përditësimi i listës së bizneseve.

Regjistrimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuara SH.P.K.

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Regjistrimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K; mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Regjistrimi i Shoqërisë Aksionare SH.A

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Regjistrimin e Shoqërisë Aksionare, mbjatja dhe përditësimi i listës së bizneseve.

Regjistrimi i Ortakërisë së Përgjithshme O.P

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Regjistrimin e Ortakërisë së Përgjithëshme, mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Regjistrimi i Shoqërisë Komandite SH.K.M

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Përmes kësaj procedure administrative bëhet regjistrimi i Shoqërisë Komandite, mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Regjistrimi i Kooperativës Bujqësore

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Përmes kësaj procedure arrihet themelimi I koperatives bujqësore duke iu mundësuar bujqëve të organizohen në kuader të një personi juridik

Regjistrimi i Shoqërisë së Huaj Tregtare "Dega në Kosovë"

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Përmes kësaj procedure administrative bëhet regjistrimi i Shoqërisë së Huaj, mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndërrimi i emrit të Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimi i emrit të binzesit individual, dhe mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimin e emrit te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimin e emrit te Shoqerise Aksionare dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Ndërrimi i emrit të Ortakërisë së Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimi i Emrit te Shoqeris Kolektive dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Ndërrimi i emrit të Shoqëris Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimin e emrit te Shoqerise Komandite dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Ndërrimi i emrit të Shoqëris së Huaj (Dega në Kosovë)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimi i emrit te Shoqerise se Huaj Tregtare dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i adresës për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimin e adreses se Biznesit Individuale përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i adresës për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar -SH.P.K

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimi I adreses perShoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar-Sh.P.K dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i adresës për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimi i adreses per Shoqëri Aksionare-Sh.A dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i adresës për Ortakëri te Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Ndrrimi i Adreses per Oratkeri te Pergjitheshme dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i adresës për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Ndrrimi i Adreses per Shoqeri Komandite dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrimi i adresës për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Nderrimin e adreses se Shoqerise se Huaj Tregtare dhe përditësimi i listës së biznesve.

Shtimi i aktivitetit për Shoqërit e Huaja

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i aktivitetve të reja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i punëtorëve për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i punëtorëve për Ortakëri e Përgjitshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i punëtorëve për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i punëtorëve për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i punëtorëve për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i punëtorëve për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim/shtim i kapitalit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim/shtim i kapitalit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim/shtim i kapitalit për Shoqëritë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim/shtim i kapitalit për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i drejtorit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndërrim i drejtorit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i drejtorit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i drejtorit për Shoqëritë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i drejtorit për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i Agjentit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i Agjentit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i Agjentit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i Agjentit për Shoqëritë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i Agjentit për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i aksionarëve për Ortakëri

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i aksionarëve për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i aksionarëve për Shoqërinë e Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Ndrrim i aksionarëve për Shoqërinë Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Shuarje e biznesit për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Fshirja e biznesit nga regjistri i bizneseve dhe përditësimi i listës së biznesve.

Shuarje e biznesit për Ortekëri

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Fshirja e biznesit nga regjistri i bizneseve dhe përditësimi i listës së biznesve.

Shuarje e biznesit për Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Fshirja e biznesit nga regjistri i bizneseve dhe përditësimi i listës së biznesve.

Shuarje e biznesit për Shoqeri te Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Fshirja e biznesit nga regjistri i bizneseve dhe përditësimi i listës së biznesve.

Shuarje e biznesit për Shoqeri Aksionare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Fshirja e biznesit nga regjistri i bizneseve dhe përditësimi i listës së biznesve.

Shuarje e biznesit për Shoqëri Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Fshirja e biznesit nga regjistri i bizneseve dhe përditësimi i listës së biznesve.

Vërtetimi i Kopjës si Kopje Autentike

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

vulosja e kopjeve/informatave per biznesin për përdorim për nevojat e tyre.

Dorëzimi i informatave detale për biznesin

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

të marrin të dhënat në detaje për bizneset e tyre, të cilat janë të vulosura nga QKRB.