REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za privremeno starateljstvo

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Starateljstvo je vid privremene socijalne zaštite za napuštenu decu kao i one bez roditeljskog staranja.

Zahtev za zaštitu od nasilja u porodici

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Svrha ove usluge i postupka je da spreci nasilje u porodici u bilo kom obliku, uz odgovarajuce pravne mere. Posebna se pažnja poklanja deci, starima i osobama sa invaliditetom.

Zahtev za vanredne mere

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Momentalno delovanje Odseka za socijalnu pomoc u posebnim slucajevima razlicitih problema za porodice kojima je potrebna pomoc.

Potvrda o korisniku socijalne pomoci

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Dokaz da je stranka korisnik socijalne pomoci za svoje potrebe

Zahtev za službeni nalaz

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Administrativni organi ce odluciti o bilo kom zahtevu koji podnosi fizicko ili pravno lice. Takode ce odluciti o zakljuccima koje donosi službenik, a koji donosi izveštaj o aktivnosti procesa u toku k...

Zahtev za odobrenje stupanja u brak pre legalne starosti

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Razlog ove administrativne procedure je dobijanje saglasnosti roditelja ili staratelja i sticanje uverenja o psihofizickoj sposobnosti ranog stupanja u brak pre legalne starosti.