REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistri i Procedurave Administrative është

Ja si mund të gjeni një procedurë apo të hulumtoni në portalin e internetit:

  1. Në Ballinë keni mundësi të shihni procedurat e reja në regjistër, procedurat më të shikuara dhe departamentet më të shikuara.
  1. Kërkimin mund ta nisni duke përdorur një fjalë kyçe apo frazë të cilën e zgjedhni vetë në faqen “Ballina” apo në faqen “Kërko”. Shkruani fjalën kyçe në dritare dhe shtyp butonin “Kërko”. Procedurat e identifikuara do të shfaqen. Tutje, mund ta rafinoni kërkimin tuaj më tej duke përdorur dritaren “Filtro kërkimin” nëpërmjet titullit, departamentit, aktivitetit apo ligjit.
  1. Ju mund të zgjidhni të shihni të gjitha procedurat sipas Institucionieve, Aktivtiet dhe Ligjeve duke klikuar në tabin “Shfleto”. Gjithashtu keni opsionin të nxirrni listën e të gjitha procedurave administrative. Krahas cdo kategorie në kllapa shfaqet numri total i të gjitha procedurave të përfshira në atë kategori. Për të parë listën e procedurave në njërën nga kategoritë, kliko në titullin e kategorisë dhe procedurat e identifikuara do të shfaqen.
  1. Lista e aktiviteteve është marrë sipas aktiviteteve të Komunës. Ndarja e procedurave nëpër aktivitete është bërë vetëm për ilustrim.
  1. Kur dëshironi të hapni një nga procedurat e identifikuara, klikoni në titullin e saj dhe do të gjeni informacion të detajuar mbi:
  1. Në faqen e secilës procedurë në anën e djathtë mund të përdorni butonin “Print” për të prituar të gjithë informacionin e procedurës në një dokument.
  1. Në faqen e secilës procedurë, nëse klikoni mbi emrin e institucionit që e lëshon lejen, do të dërgoheni tek web-faqja e atij institucioni.
  1. Në faqen “Burime – Statistika” do të gjeni informacion krahasimor mbi numrin e lejeve/licencave në secilin departament dhe sipas aktiviteteve.
  1. Nëse dëshëroni të dërgoni një koment mbi informacionin e gjetur në regjistër, mund të na kontaktoni nëpërmjet faqes “Komente”.