REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Promena naziva privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Purpose: Promena naziva privatnog preduzeca, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Description: Promena naziva privatnog preduzeca se obavlja tako što se podnese standardni B formular koji izdaje opštinski centar za registraciju preduzeca u roku od 3 dana.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

 • Formular A0 Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular B (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Plata5Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Form is not available