REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Registrovanje zemljoradnicke zadruge

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Purpose: Ovim postupkom se osniva zemljoradnicka zadruga koja omogucava poljoprivrednicima da se organizuju u okviru pravnog lica

Description: Registrovanje se obavlja tako što se podnosi formular za registrovanje preduzeca pri Opštinskom centru za registrovanje preduzeca - OCRP.

Legal basis

 • Zakon br. 2003/9 o poljoprivrednim zadrugama Clan 2 Službeni list privremenih institucija samouprave na Kosovu/ Priština: Godina II / br. 17/. oktobar 2007.

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

 • Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Imena i adrese svih osnivaca
 • Tip poslovne organizacije
 • Datum osnivanja
 • Glavni poslovi, sekundarni poslovi, drugi poslovi (šifre usluga)
 • Osnivacki kapital
 • Bord direktora (broj i njihova imena kao clanova borda, registrovani agent, ukljucujuci i podatke o njemu/njoj)
 • Podružnice (broj podružnica i njihove adrese, nazivi jedinica i njihovi glavni poslovi)
 • Dodatni podaci, ukoliko ih ima (ovo ukljucuje dobrovoljnu registraciju za PDV i sertifikat za uvoz - izvoz ukoliko je potrebno)
 • Broj akcija i broj akcija koje se mogu izdavati
 • Registrovani agent
 • Podaci o podnosiocu prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days):

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ugovor o osnivanju (Originalna)
 • Statut (Overena kopija)
 • Pisana saglasnost agenta (Originalna)
 • Regulativa za kompanije shodno Clanu 138 (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available