REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Çertifikatë e përdorimit të objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Purpose: Të sigurohet aplikimi objektiv i dispozitave juridike për lejimin e përdorimit të objektit, i cili është ndërtuar sipas kushteve të parapara në lejen ndërtimore.

Description: Pala bën kërkese në Qendrën për Shërbim me Qytetarë; QSHQ e dërgon kërkesën tek Sektori i lejeve të ndërtimit për shqyrtimin e saj dhe daljen ne terren per ta kontrolluar objektin; Përgaditja e Vendimit nga Sektori Juridik; Firmosja nga: Shefi i Sektorit Juridik, Arkitekti i Sektorit të lejeve të ndërtimit dhe Drejtori i Drejtorisë; Protokolimi dhe dërgimi i Çertifikatës së përdorimit në QSHQ.

Legal basis

Validity of procedure administrative: pa afat të caktuar

Information requested

  • Emri dhe Mbimeri
  • Nr Personal
  • Adresa e Vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Protokollet e nënshkruara që verifikojnë përfundimin e të gjitha fazave të ndërtimit të përcaktuara për objektin në dokumentacionin ndërtimor (Origjinal)
  • Evidencën e rezultateve pozitive të testimit të kryer siç është parashikuar në Kod (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa10Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available