REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Registrovanje odjave prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Registrovanje odjave iz RN i obaveštavanje trecih strana.

Description: Stranke se prijavljuju za registrovanje odjave tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG) koji nakon placanja takse za uslugu za koju se prijavljuje/ju podnosilac prijave/podnosioci prijava izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Legal basis

Validity of procedure administrative:

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ovlašcenje u slucaju da podnosilac prijave/podnosioci prijava nije/nisu deo postupka (identifikovanje stranke) (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Sudska odluka ili bilo koji pravno priznati dokument u skladu sa zakonom (Originalna)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Plata40 EUR Plata sa markicom 111-0970023520157

Form is not available