REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Saglasnost za izmenu trotoara

Direkcija za javne usluge

Purpose: Davanje mogucnosti gradanima da koriste javni prostor kako bi izmenili trotoar pod uslovom da nema smanjene vidljivosti puta i da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora biti širine najmanje 1.5 metra.

Description: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Legal basis

Validity of procedure administrative: mesecno

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine); (Originalna)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
PlataIzdavanje saglasnosti za stambene zgrade, prodavnice i druge saglasnosti za fizicka lica - 10 EUR; za pravna lica - 15 EUR.Plata sa markicom 111-0970023520157

Form is not available