REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Zahtev za razlicite potvrde

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Cilj postupka je da se obezbedi obavljanje usluga za gradane.

Description: Na pocetku podnosilac prijave dobija preliminarni racun DKGI i onda popunjava standardni formular koji se može preuzeti u prostorijama DKGI. Ovaj organ izdaje stranci - strankama dokaz o uplati i onda momentalno daje razna uverenja o vlasništvu.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available