REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Razni dokazi (šteta od zemljotresa/šteta nastala kao rezultat ratnih razaranja/dotrajalost stana)

Direkcija za javne usluge

Purpose: Omogucavanje ispunjavanje dokumentacije za prijave pred drugim institucijama.

Description: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Legal basis

Validity of procedure administrative: nema granice

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Prijava (Originalna)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
NaknadaIzuzece od placanja poreza Plata sa gotovinom
Plata5 EUR Plata sa gotovinom 111-0970023520157

Form is not available