REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Zahtev za kopije plana

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Davanje kopije plana podnosiocu prijave za licnu upotrebu.

Description: U pocetku podnosilac prijave dobija preliminarni racun DKGI i onda popunjava standardan formular koji se može preuzeti u prostorijama DKGI. Ovaj organ izdaje stranci - strankama dokaz o uplati i onda momentalno daje kopiju plana.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o imovini (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Porez5 EUR po parceliPlata sa markicom

Form is not available