REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Pranimi teknik i lokalit (kushtet teknike)

Drejtoria e Inspeksionit

Purpose: Pranimi i lokalit afarist, dhe plotësimi i kushteve minimale teknike.

Description: Biznesi pas regjistrimit në QRB, bën kërkesë në drejtorine e Inspeksionit për pranimin e lokalit ku planifikon të zhvillojë biznesin. Ekipa e inspektorëve del në terren dhe e bën pranimin teknik të lokalit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: pa afat

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emri i Biznesit
  • Kontrata e qiras (nese aplikohet)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e Lindjes (Kopje)
  • Certifikta e Regj te Biznesit (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesaderi 50m2 - 30 Euro; 51m2 deri 100m2 -50 Euro; 101m2 deri 200m2 - 100 Euro; 201m2 deri 500m2 - 150 Euro; 501m2 - 1000m2 - 300 Euro; mbi 1000m2 - 500 Euro.Pagesa në cash 111-0970023520157

Form is not available